Allt du behöver veta om symtom på covid-19 och coronatest

Covid-19 påminner vanligtvis om en förkylning eller influensa och är en infektionssjukdom orsakad av ett virus. De flesta som blir sjuka blir tack och lov lindrigt sjuka och kan vårda och återhämta sig hemma. Men en del blir allvarligt sjuka. Om du har allvarliga symtom som andningssvårigheter, tryck över bröstet eller nedsatt tal- eller rörelseförmåga bör du omedelbart söka vård. Tänk på att alltid ringa först innan du besöker en vårdmottagning för att minska risken att smitta andra.

Så snabbt uppträder symtomen

Folkhälsomyndigheten uppskattar att inkubationstiden vanligtvis är 2-14 dagar. De allra flesta blir sjuka efter cirka 5 dagar. Inkubationstiden är den tid som gått sedan du smittades till det att de första symptomen visar sig.

Vanliga symtom på covid-19

Du kan ha ett eller flera av följande symtom: 

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Källa: Folkhälsomyndigheten

Många känner sig också trötta och det är inte ovanligt att förlora lukt- och smaksinnet. Det är inte heller helt ovanligt att få hudutslag som kan se lite olika ut.

Symtomen på covid-19 uppträder vanligtvis i den här ordningen

Forskare vid University of Southern California har kommit fram till att coronaviruset ofta uppträder i en viss ordning. 

Enligt studien, publicerad i den medicinska tidskriften Frontier Public Health, är den mest troliga ordningen på symtomen följande: 

 1. Feber
 2. Hosta 
 3. Muskelvärk 
 4. Illamående och/eller kräkningar 
 5. Diarré.

Om den första grupperingen säger Dr. Bob Lahita, professor i medicin som är insatt i studien till CBS News:

– Feber är nummer ett, följt av hosta, följt av värk och smärta. De behöver inte komma i följd utan kan komma samtidigt. Efter det, kommer illamående och kräkningar, följt av diarré.

Det här ska du göra vid symtom på covid-19

Det är väldigt viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra. För att se om du har en pågående infektion av covid-19 kan du ta ett så kallat PCR-test. Detta gäller även om symtomen är milda. Regeringen har beslutat att alla som har symtom för covid-19 ska få testas gratis.

Kontakta din region för information om hur du kan lämna prov för covid-19 i just ditt område.

Här hittar du länkar till regionernas webbplatser.

Två olika sorters coronatest

Det finns två olika typer av coronatest. PCR-testet visar om du har en pågående infektion, det andra, ett så kallat antikroppstest visar om du har haft viruset och utvecklat antikroppar.

PCR-test

PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att visa om du har en pågående infektion genom att söka efter arvsmassa från viruset. Virusnivåerna är som högst i början av sjukdomsförloppet. Ett PCR-test kan inte användas för att upptäcka om du har antikroppar utan i så fall behöver du ta ett antikroppstest.

Antikroppstest

Ett antikroppstest kan visa om du har bildat antikroppar mot det nya coronaviruset, covid-19 (SARS-CoV-2). Eftersom det tar tid för kroppen att producera antikroppar, bör du vänta 10-14 dagar innan du tar testet. Antikroppar bildas av kroppens immunsystem, och tester visar om du har fått helt eller delvis skydd mot covid-19.

Vem kan ta ett PCR-test?

Alla kan ta ett PCR-test, även barn och ungdomar. Om du är sjuk och tror att du har covid-19 kan du boka ett PCR-test genom 1177.se för att ta reda på om du har en pågående infektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet testas om de har symtom. På så sätt kan de återgå snabbare till skolan om de har fått ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt är bra. Barn och ungdomar har vanligtvis samma symtom som vuxna med covid-19, men de är vanligtvis mildare. Omfattningen av testning av barn och ungdomar varierar mellan olika regioner.

Så här går det till att ta ett coronatest

Ett coronatest kan tas antingen via den allmänna sjukvården eller privat. Här hittar du en lista över vilka alternativ för testning som finns i din region, inklusive kostnad, ålderskrav, om man kan få friskhetsintyg m.m. Testningen kan variera mellan olika regioner. Det kan även skilja sig hur man tar PCR-provet. Antingen kan vara av vårdpersonal eller så tar du provet hemma själv, så kallad egenprovtagning. Om du tar provet själv får du tydliga instruktioner på hur du ska göra. 

PCR-provet tas ofta allra längst bak inne i näsan med en provtagningspinne. Det kan också tas från svalget genom munnen. Provtagningen kan kännas lite obehagligt, men går snabbt. 

Om svaret på coronatestet är positivt

Om du får ett positivt svar på PCR-testet betyder det att du är smittad och har en pågående eller nyligen genomgången infektion. Baserat på den kunskap som finns idag har Folkhälsomyndigheten bedömt att när man tillfrisknat från en bekräftad covid-19-infektion har man skydd i cirka ett halvår mot återinfektion med allvarliga symptom.

Om du blir diagnostiserad med covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner på hur du undviker ytterligare spridning av sjukdomen. Du måste följa instruktionerna noga eftersom covid-19 är allmänfarlig och omfattas av smittskyddslagen.

Alla allmänfarliga sjukdomar ska smittspåras. Det betyder att vårdpersonal tillsammans med dig ska försöka hitta vilka fler som kan vara smittade. Din läkare ska också anmäla till Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare att sjukdomen har upptäckts.

Om svaret på coronatestet är negativt

Om du får ett negativt svar på PCR-provet innebär det att du sannolikt inte har en pågående infektion av covid-19.

Det betyder att du kan återvända till jobb eller skola och börja träffa andra när du har varit symtomfri i minst 48 timmar. Blir du sämre igen ska du inte träffa andra eller återgå till jobb eller skola utan då kan du behöva lämna ett nytt prov.

Coronatest med friskintyg

På grund av COVID-19 kräver flera länder att man visar upp ett negativt coronatest vid inresa. Du kan söka på kliniker där du bor via Hälsofaktas sammanställning för PCR-test över kliniker som skriver friskintyg.

Så här länge ska du stanna hemma om du har covid-19

Om du har diagnostiserats med covid-19 ska du stanna hemma i minst sju dagar efter det att du blev sjuk. Du ska ha varit feberfri de senaste 48 timmarna och känna dig avsevärt bättre. Du kan fortfarande ha torrhosta och sakna lukt- och smak men om du mår bra i övrigt och det gått minst sju dagar så kan du återgå till ditt normala liv.

Om du behöver vård

Om du får svåra symtom som svårt att andas, tryck över bröstet eller nedsatt tal- eller rörelseförmåga ska du söka vård omedelbart. Tänk på att alltid ringa i förväg för att minska risken att smitta andra.

Med det här självbedömningstestet kan du kolla av dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. 

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO,1177.se, krisinformation.se