Barn, laktosintolerans och mjölkallergi

SÅ VET DU OM DITT BARN ÄR LAKTOSINTOLERANT ELLER HAR MJÖLKALLERGI

Är laktosintolerans och mjölkallergi samma sak?

Nej, många kallar laktosintolerans för allergi, men det är fel, laktosintolerans är ingen allergi.

Vad är laktosintolerans?

Laktos är en kolhydrat som finns i mjölk, i modersmjölk finns ungefär 70 g per liter och i komjölk runt 50 g per liter. När man druckit mjölken så skall laktosen, som även kallas för mjölksocker, brytas ner av ett enzym som heter laktas och finns i tunntarmens slemhinna. I vissa fall finns det inte tillräckligt med laktas i tunntarmen och då bryts laktosen ner av tarmfloran till mjölksyra och gaser.

Vad är mjölkallergi?

Ett barn kan vara allergiskt mot komjölk, men då är det mjölkproteiner som orsaker den allergiska symptomen.

Två typer av komjölksallergi förekommer, bägge är ungefär lika vanliga. Den ena varianten kallas för lgE-förmedlad allergi - då bildar kroppen en antikropp mot proteinet i mjölken, och antikroppen kallas för immunglobulin E. Som förälder kan man känna igen denna typ av allergi, då barnet oftast får en reaktion inom en timme efter intag av mjölk. Barnet kan få utslag på huden, få ont i magen, diarré och kräkas.

Den andra varianten heter icke lgE-förmedlad allergi. Skillnaden mot lgE-förmedlad allergi är att här tar det längre tid före barnet får någon reaktion, från någon timme upp till några dagar. Barnet får ofta symptom på huden och problem med magen.

Symptom om barnet är laktosintolerant

Barn brukar få besvär av mjölk eller laktosprodukt någon timme efter intag. Symptomen brukar vara ont i magen, uppblåst mage och lös sur avföring.

Hur allvarliga besvären är varierar mycket; det kan vara lätta besvär till att det gör riktigt ont i magen och den är rejält uppblåst. Hur allvarliga besvären blir beror framför allt på hur känsligt barnet är och mängden laktos hen får i sig. Det skiljer sig mycket mellan laktosintoleranta barn hur mycket mjölk de kan få i sig utan att få besvär.

Symptom om barnet har mjölkallergi

Ofta upptäcks mjölkallergi i samband med att barnet slutar amma och börjar med komjölksbaserad bröstmjölksersättning eller välling. Det är inte ovanligt att barnet kan reagera redan första gången som hen får i sig proteiner från komjölk. Mer information om symptom vid komjölksallergi på 1177

Men redan när barn ammas kan besvär med komjölksallergi visa sig, eftersom de via bröstmjölken får i sig små mängder av komjölksprotein. Exempel på symtom på komjölkallergi hos barn som ammas kan vara utslag eller eksem på huden, ha kolik (vilket brukar liknas vid att barnet skriker flera timmar per dygn, minst tre gånger i veckan och ofta vid ungefär samma tid) och/eller har blod i bajset.

Hur vanligt är det med laktosintolerans och med mjölkallergi?

Många som får laktosintolerans får det p.g.a. ärftliga faktorer och besvären brukar då starta i skolåldern eller senare. I Sverige är det några procent av den vuxna befolkningen som inte tål laktos p.g.a. ärftliga faktorer, medan större delen av befolkningen har det i Afrika, Latinamerika, i länder runt Medelhavet och i Asien. Laktosintolerans är därför vanligare i Sverige hos invandrare och adoptivbarn än bland övriga befolkningen.

En annan orsak till laktosintolerans är att den startar i samband med problem med tarmslemhinnan. En anledning till att problem med tarmslemhinnan kan uppstå är att det sker i samband med mag- eller tarminfektion. En annan orsak kan vara att barnet inte tål proteinet gluten som finns i råg, korn och vete (kallas för celiaki). Laktosintolerans som beror på dessa orsaker går över när barnet får rätt mat och behandling så att tarmslemhinnan läker.

Mjölkallergi eller mjölkproteinallergi som många kallar det är ganska vanligt hos små barn, men de flesta växer ifrån detta. Mellan 0,5 – 1 procent av barnen har mjölkallergi och mellan 0,1 – 0,2 procent av den vuxna befolkningen.

Kan jag testa om mitt barn är laktosintolerant?

Det finns några olika vägar att gå för att veta om ens barn är laktosintolerant eller inte. Genom att testa kost som inte innehåller laktos kan man se om det gör att besvären minskar eller försvinner.

Är barnet mindre och inte har börjat i skolan bör man först prata med någon på BVC eller annan person med lämplig utbildning för att rådgöra om man skall testa att ta bort kost med laktos under en period eller man skall prova något annat.

En enkel metod för att undersöka om man är laktosintolerant är att ta ett blodprov. Observera att denna typ av prov inte fungerar på små barn, de måste i varje fall ha kommit till skolåldern.

Om orsaken till laktosintolerans är problem med tarmslemhinnan, kan man prova en undersökning av slemhinnan med vävnadsprov eller ”andningstest”, men dessa testmetoder är krävande och används inte så ofta.

Kan jag testa om mitt barn är allergiskt mot mjölkproteiner?

Har barnet eller misstänker man att ens barn är allergisk mot mjölkprotein, bör en utredning göras på en vårdcentral eller en barnläkarmottagning.

Enklast är att ställa diagnos på de barn som får symptom i samband med att de fått i sig något som innehåller mjölkproteiner.

Ofta föreslår läkarna att barnet skall prova särskild kost. Här brukar man välja två vägar, den ena varianten är att helt sluta äta mjölkprodukter och detta kallar man för elimination, den andra vägen är att låta barnet få i sig produkter som innehåller mjölkprotein, detta kallas för provokation. Vid en elimination skall besvären försvinna eller bli väldigt små och vid test med provokation skall problemen återuppstå för att visa att barnet är allergiskt mot mjölkprotein.

Det är inte ovanligt att barn med mjölkallergi redan efter några dagar blir av med sina besvär efter att de slutat med mjölkprodukter.

För att undersöka om barnet är allergiskt och har lgE-antikroppar i blodet tar man ofta ett blodprov. En annan test är att undersöka om barnet är allergiskt och har lgE-antikroppar i huden, vilket kan göras med en pricktest. Vid en pricktest undersöker man om det blir en allergisk reaktionen på huden genom att låta ett allergiframkallande ämne (t.ex. mjölkprotein), placeras på underarmen, därefter ”rispar” sjukvårdspersonal försiktigt med en nål på huden där det allergiframkallande medlet finns. Blir det någon reaktion på huden brukar den visa sig inom 15 minuter. Blir reaktionen på huden så tydlig att det börjar klia, blir rött och svullet, då tyder det på att barnet är allergiskt.