Det här gäller för barn och unga med symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya riktlinjer för att stödja regionerna i deras arbete kring att upptäcka pågående covid-19-infektion hos barn och unga.

Myndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och unga i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På det sättet kan de gå tillbaka till skolan snabbare, förutsatt att provsvaret är negativt och att de känner sig friska.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Yngre barn i förskoleåldern, rekommenderas i första hand att stanna hemma utan provtagning vid symtom på covid-19. Om antalet fall ökar regionalt rekommenderas även förskolebarn att testas i större utsträckning.

– Vår uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår vår tidigare bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att skolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell.

Viktigt att stanna hemma vid symtom

Vid symtom som snuva, hosta eller feber ska barnet stanna hemma och undvika att träffa andra. Detta gäller även om man bara känner sig lite sjuk. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn eller om symtomen inte har någon annan förklaring som till exempel allergi bör barnet testas. Ta kontakt med 1177.se för provtagning. Svaret på provet kommer ofta inom några dagar men kan ta lite längre tid om många provtar sig samtidigt. 

Vanliga symtom hos barn och unga

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19, men mildare och blir oftast lindrigare sjuka. Äldre barn och ungdomar visar vanligtvis mer covid-19-symtom än yngre barn, men symtomen är fortfarande färre och mildare jämfört med vuxna.

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och feber. 

Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, muskelsmärta, rinnig näsa, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag- och tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna enligt Folkhälsomyndigheten

Lindriga och tillfälliga symtom som till exempel lätt snuva efter att barnet varit ute eller gråtit, eller enstaka hostningar, ska enligt Folkhälsomyndigheten inte bedömas som symtom på möjlig covid-19.

Det här kan man göra för lindra symtomen

  • Få i sig vätska. Extra viktigt om man har hosta eller feber.
  • Höja huvudändan på sängen genom att bädda med extra kuddar.
  • Använda febernedsättande vid hög feber.
  • Vila ordentligt men undvika att ligga stilla för länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta och kan försvåra läkningen av sjukdomen.

Källa: Krisinformation

Därför rekommenderas inte förskolebarn att testa sig

Anledningen till att Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar att testa mindre barn i förskoleåldern är för att barn i den åldern oftare blir förkylda än äldre barn. Att då behöva ta ett coronatest varje gång man blir förkyld kan vara väldigt obehaglig. Därför är det bättre att låta barnet vara hemma. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Då är det okej att gå tillbaka till förskolan igen

Barnet ska stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvar lindriga symtom, som exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka till förskolan om det gått minst 7 dygn sen de första symtomen kom. 

Då är det okej för barn och unga gå tillbaka till skolan om inget prov tagits

I de fall inget prov tagits rekommenderas barn och unga att stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om det finns kvar lindriga symtom, som exempelvis torrhosta, lätt snuva, nedsatt lukt- och smak, är det okej att gå tillbaka till skolan och annan verksamhet om det gått minst 7 dygn sen de första symtomen kom. 

Då är det okej för barn och unga att gå tillbaka till skolan om de testats positivt för covid-19

Om barnet testats positivt för covid-19 ska barnet stanna hemma i minst sju dagar efter det att hen blev sjuk. Barnet ska ha varit feberfri de senaste 48 timmarna och känna dig betydligt bättre. Barnet kan fortfarande ha torrhosta och sakna lukt- och smak men om hen mår bra i övrigt och det gått minst sju dagar så är det okej att återgå till ditt normala liv.

Så här går det till att testa barn och unga

Coronatestet (PCR-test) görs oftast med hjälp av en provtagningspinne inne i näsan, från halsen och ibland även från saliv (spott). Provtagningspinnen är gjord för att fånga virus och bakterier i sekretet som finns i luftvägarna. Provtagningen kan kännas obehaglig, men går snabbt och brukar inte göra ont. Ibland kan barnet ta testet själv eller med hjälp av en vuxen. Är man under 16 år rekommenderas att testet tas av sjukvårdspersonal som är vana vid provtagning. Är man över 16 år kan man ta testet själv, antingen hemma eller på ett ställe man blir hänvisad till. Beroende på var man bor finns det olika platser där man kan ta testet. Ibland är det på en vårdcentral, ibland någon annanstans. 

Hur provtagningen går till och provtagningsställen varierar mellan olika regioner. Information om vad som gäller i just din region hittar du via 1177 Vårdguiden. 

PCR-test

PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att visa om man har en pågående infektion genom att söka efter arvsmassa från viruset. Virusnivåerna är som högst i början av sjukdomsförloppet. Ett PCR-test kan inte användas för att upptäcka antikroppar utan då behöver man ta ett antikroppstest.

Då bör man uppsöka vård

De allra flesta behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Men om besvären blir långvariga bör man kontakta en vårdcentral. Tänk på att alltid ringa först för att undvika att smitta andra.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om besvären är följande: 

  • Plötsligt blir mycket sämre
  • Har andningsbesvär även vid vila

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177, Krisinformation