Allt om antikroppstester i Sverige

Det finns olika typer av coronatest, ett antikroppstest visar om du har bildat antikroppar mot det nya coronaviruset, covid-19 (SARS-CoV-2). Eftersom det tar tid för kroppen att producera antikroppar ska du vänta minst 10-14 dagar på att göra testet efter sjukdomsförloppet. Antikroppar bildas av kroppens immunsystem, och testet visar om du har fått helt eller delvis skydd mot covid-19.

Så här går det till att ta antikroppstest

Testet gör du genom att ta ett blodprov hos en vårdgivare, på en provtagningsenhet eller hemma. Det finns två typer av antikroppstester; laboratoriebaserade tester och snabbtester. Snabbtestet gör du genom ett stick i fingret. Det laboratoriebaserade testet görs genom venös provtagning. Då tas ett blodprov från ditt armveck. Svar på om du har bildat antikroppar får du efter att testet analyserats färdigt i ett laboratorium och kan ta lite olika lång tid.

Det man mäter i testet är förekomsten av antikroppar (IgG och IgM). IgM immunglobulin M, uppträder tidigt och IgG (immunglobulin G) uppträder senare men finns kvar längre.

Det finns även självtester att köpa där du tar testet och tyder resultatet själv. Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten avråder från användning av den här typen av test för covid-19. Många självtester uppfyller inte kraven och kan ge fel resultat vilket kan göra mer skada än nytta och leda till att man sprider viruset vidare.

Lyckligtvis går utvecklingen på testfronten framåt. Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett coronatest där man inte behöver blanda in ett laboratorium. Svaret på om man har haft covid-19 eller ej får man efter bara en kvart. Testet görs genom att några bloddroppar placeras på en teststicka och resultatet visas på stickans display. Snabbt och enkelt!

Den största populationsstudien hittills av antikroppar har gjorts på Island, den visar att 9 av 10 personer som fått covid-19 bildade antikroppar.

Sensitivitet och specificitet – träffsäkerheten på antikroppstesterna

Det pratas ofta om träffsäkerheten på antikroppstester, sensitivitet och specificitet, bl.a. Folkhälsomyndigheten förklarar begreppen på sin webb-portal.

Sensitivitet anger antalet personer som testats med antikroppar och som kommer få svar som är positivt. Specificiteten är antalet testade personer som kommer få ett negativt svar, dvs personer som är utan antikroppar, .

Folkhälsomyndigheten skriver att det måste ställas höga krav på testets specificitet, eftersom det är viktigt för att undvika felaktiga testresultat. De krav Folkhälsomyndigheten rekommenderar, innebär att andelen av de som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva, ligger inom följande värden > 90%, > 90% sensitivitet (känslighet) och > 99,5% specificitet.

Exempel: Om en test uppvisar 94 procent sensitivitet, då innebär denna test att man hittar 94 procent av de personer som haft sjukdomen, men missar sex procent.

I det fall att ett test har låg specificitet, kan det betyda att det kan visa positivt för andra typer av virus.

Det finns två typer av coronatest. Ett PCR-test visar om du har en pågående infektion av covid-19. Ett antikroppstest visar om du har haft infektionen och bildat antikroppar.

Här kan du ta antikroppstest

Det råder stora skillnader i erbjudande om antikroppstest i olika regioner. Information om ställen att göra provtagning på och vad som gäller i just din region hittar du via vår sammanställning över antikroppstest

Region Stockholm erbjuder gratis test för alla. Region Skåne erbjuder alla som är folkbokförda och över 18 år ett antikroppstest till självkostnadspris. Samma sak gäller i Uppsala. Region Blekinge planerar att införa antikroppstest tidigast hösten 2020 och i Kalmar finns inte någon tidsplan än. I Region Halland har man börjat erbjuda antikroppstest för vård- och omsorgspersonal. Ett arbete att kunna erbjuda fler grupper är även påbörjat, då i första hand riskgrupper. 

Intresset för antikroppstest är stort och många privata företag och läkemedelsföretag erbjuder och säljer antikroppstest. Så om antikroppstest inte erbjuds i ditt område finns andra möjligheter att kontrollera om du har haft sjukdomen och bildat antikroppar. 

Vem kan ta ett antikroppstest?

Åldersgränsen för att få ta ett antikroppstest varierar beroende å var du bor. I Region Stockholm behöver du vara 15 år, i region Sörmland och Skåne 18 år och i övriga regioner 16 år. Barn testas bara om det anses absolut medicinskt nödvändigt. En förklaring till detta är att barn inte producerar samma nivåer av antikroppar som vuxna, vilket gör testresultaten osäkra. Alla utvecklar inte antikroppar

Ett negativt testresultat behöver inte betyda att du inte haft sjukdomen. Lång ifrån alla som haft covid-19 utvecklar antikroppar. Istället kan man utveckla något som kallas för T-cellsimmunitet. T-celler är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av kroppens immunförsvar och skyddar oss från olika virus. Skillnaden på T-celler och antikroppar är att T-cellen dödar cellen som är infekterad av viruset medans antikroppar attackerar viruset i cellen. 

För närvarande är det svårt att testa T-cellimmunitet i stor skala. Detta beror på att processen är mer komplicerad och inte kan utföras i stor skala som antikroppstest.

T-cellsimmunitet

Forskning visar att immuniteten bland befolkningen sannolikt är betydligt större än det som antikroppstester visar. Efter att man har haft covid-19 infektion och inte uppvisar några antikroppar, finns goda förutsättningar för att man har utvecklat T-cellsimmunitet. En intressant studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset beskriver att många som fått en mild variant av covid-19 eller inga symptom alls, uppvisar T-cellimmunitet även om de inte testats positivt för antikroppar. Rapporten publicerades i vetenskapliga tidskriften Cell som har högt anseende.

Studien visade också att patienter med allvarlig covid-19 ofta utvecklade ett starkt T-cellsvar och antikroppssvar. Detta indikerar att antikroppar och T-cellimmunitet kan produceras samtidigt. Hos patienter med mildare symtom gick det inte alltid att upptäcka ett antikroppssvar, men många hade även utvecklat T-celler. En annan intressant sak i studien var att det inte bara var personer med verifierad covid-19-sjukdom som uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras familjemedlemmar som inte uppvisat symptom.

Ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnade blod under maj månad 2020 har covid-19-specifika T-celler. Detta är betydligt högre andel än vad som visats från antikroppstester.

Antikroppar skyddar i ungefär sex månader

Baserat på den kunskap som finns tillgänglig idag har Folkhälsomyndigheten bedömt att ett positivt resultat kan förhindra återinfektion av svåra symtom inom en begränsad tid. I nuläget upp till ett halvår från att man fått sitt testresultat.

Om du har utvecklat antikroppar gäller det här? Om du är helt symptomfri och har utvecklat IgG-antikroppar minskar risken för återinfektion. Risken att föra smittan vidare till andra minskar också.

 Om du är symtomfri, under 70 år och inte tillhör en riskgrupp:

• Minskad risk att smittas

• Minskad risk att smitta andra

• Du kan umgås med andra inklusive de som tillhör riskgrupp förutsatt att du följer de generella rekommendationerna. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk, tvätta händerna regelbundet och tillämpa myndigheternas generella rekommendationer.

Om du är symtomfri, över 70 år eller person som tillhör riskgrupp:

• Minskad risk att smittas

• Minskad risk att smitta andra

• Du kan umgås med andra inklusive de som tillhör riskgrupp förutsatt att du följer de generella rekommendationerna. Du kan umgås, både inne- och utomhus, med familj och vänner på samma sätt som personer utanför riskgrupp gör.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Om du vill ha ett rese- eller immunitetsintyg

Slutligen, alla som utför antikroppstest utfärdar inte så kallade immunitetsintyg. Dubbelkolla därför med mottagningen om det är så att du behöver ett intyg som visar att du utvecklat antikroppar ifall du ska ut och resa.

På Hälsofakta finns en lista på vårdgivare som utfärdar reseintyg. Du hittar listan här.

 

Källor: aleris.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177, kry.se, krisinformation.se