Högsta antalet fall av gonorré i Sverig­e på över 30 år

Antal fall av gonorré har ökat stadigt de senaste 30 åren. Jämfört med år 2022 pekar prognosen på 20 procent fler fall i år.

16 gånger fler fall idag av gonorré jämfört med för 25 år sedan

Redan den sista juni i år var antalet fall av gonorré åtta gånger högre jämfört med för 25 år sedan enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Prognosen pekar på 16 gånger fler fall i år.

Stockholm har mer än hälften av alla inrapporterade fall

Spridningen av gonorré skiljer sig mycket i landet. Högst antal smittade har Region Stockholm med drygt 60 procent av samtliga rapporterade fall av gonorré under årets sex första månader. Region Stockholm har även flest drabbade i andel smittade av befolkningen. Det är fem gånger vanligare att få gonorré i Stockholm än i övriga Sverige.

Tvåa i Sverige är Region Skåne där 13 procent av landets rapporterade fall finns, Skåne är även tvåa efter Stockholm i andel smittade av befolkningen.

Spanien vanligaste landet att bli smittad i utanför Sverige

Runt en av fem blir smittade av gonorré utomlands. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik kommer de flesta fallen i år från Spanien, därefter Thailand och Tyskland. Spanien har de senaste 7 - 8 åren varit det land utanför Sverige där flest personer blivit smittade, dessförinnan dominerade Thailand under många år.

Så smittar gonorré – kan leda till barnlöshet och försämrad syn om den ej behandlas

Gonorré överförs vid sex då slemhinnor kommer i kontakt med varandra. Den drabbade får ofta en infektion i urinvägarna, ändtarmen eller halsen, men även infektion i ögonen förekommer efter kontakt med slidsekret eller sperma. Smittspridning efter toalettbesök som någon med gonorré tidigare besökt är riskfritt då bakterien dör snabbt vid kontakt med luft.

Det är viktigt att gonorré behandlas snabbt efter att man blivit smittad. En följd av sjukdomen kan bli svårigheter att få barn och i värsta fall barnlöshet om den inte behandlas. Kvinnor kan få inflammation i äggledarna och män i bitestiklar eller prostata om gonorrén sprider sig.

Vid gonorréinfektion i ögonen kan den drabbade få försämrad syn. Behandling bör ske inom några dagar från att smittan uppstod.

Ett annat problem med sjukdomen som bl.a. WHO rapporterar om är att andelen drabbade ökar där vanlig antibiotika inte längre hjälper som behandling.

Det säkraste sättet att skydda sig mot gonorré är att använda kondom.

Många smittade får inte symptom

En orsak till ökad smittspridning av gonorré är att många inte får någon symptom, exempelvis ger gonorré i svalget normalt ingen symptom.

Endast runt hälften av kvinnor med gonorré i urinrör/könsorgan får symptom. Motsvarande för män med symptom är 90 procent

Källor

Viktigaste källan för antal rapporterade fall av gonorré de senaste åren är Folkhälosmyndigheten, både vad det gäller antal fall i Sverige, regionalt och antal smittade vid utlandsbesök. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/gonorre/