Hälsokontroll via blodprov – för en hälsosam livsstil

Att vår livsstil påverkar vår kropp är ingen nyhet. Genom att göra en hälsokontroll kan du enkelt kolla hur din livsstil påverkar din kropp, göra förändringar och skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil. Du kan även upptäcka om du ligger i riskzonen för vissa sjukdomar. Här får du reda på alla fördelar med att göra en hälsokontroll via blodprov och hur det går till.

Ett blodprov kan svara på många hälsorelaterade frågor och ge svar och information om din hälsa. Du kan få reda på om du har eller ligger i riskzonen att drabbas av bland annat vitamin- eller mineralbrist, diabetes, hjärtsjukdom och inflammation. Du kan även kolla hur det står till med ditt blodsocker, dina njurar, lever, sköldkörtel, kärl, kolesterol, fertilitet, testosteron och prostata. Genom att identifiera om det finns några riskfaktorer kan du tidigt få reda på hur du mår och ta ställning till om du behöver ändra något i din livsstil. Det är även ett bra sätt att upptäcka eventuella sjukdomar i tid.

Hälsofakta finns all information du behöver för att enkelt kunna jämföra olika hälsokontroller för att hitta den typ som passar just dig och dina behov.

Sökningen gör du via de de områden du vill undersöka, exempelvis njurar, lever, sköldkörtel, kärl, kolesterol, diabetes, blodsocker, vitaminer, mineraler, testosteron, prostata, fertilitet och om du vill att en personlig läkarkommentar ska ingå.

Fördelar med regelbundna hälsokontroller

Det finns många fördelar med att regelbundet göra en hälsokontroll, här listar vi några:

  • Du tar kontroll över din hälsa.
  • Du får veta hur du mår på insidan och kan ta ställning till om du behöver ändra något i din livsstil. 
  • Du lär dig förstå effekterna av träning och bra kost. Regelbundna hälsokontroller plus goda matvanor och levnadsvanor ger dig förutsättningar för att må bra länge.
  • Du kan följa dina blodvärden över tid och upptäcka små problem innan de hinner bli stora.
  • Du får reda på om du ligger i riskzonen för vissa sjukdomar.
  • Du får hjälp att motverka framtida hälsoproblem genom att tidigt upptäcka avvikande värden som kan vara en signal på att förändra din livsstil. 
  • Du får reda på om du har vitamin- eller mineralbrist som du enkelt kan åtgärda.

5 tips för att leva mer hälsosamt

1. Ät bra varierad kost och se till att få i dig grönsaker. Glöm inte att unna dig ibland!

2. Rör på dig! Att träna och motionera regelbundet bidrar till en bättre allmän hälsa. 

3. Drick mycket vatten. Att få i sig tillräckligt med vatten är viktigt för att kroppen ska fungera.

4. Se till att du får tillräckligt med sömn och återhämtning. Sömn stärker immunförsvaret. 

5. Skratta och var glad! Att vara glad och skratta stärker immunförsvaret och minskar stress.

Priset på olika hälsokontroller varierar

Priset för en hälsokontroll via blodprov online ligger mellan 600 kronor till cirka 2000 kronor, beroende på vad du vill kontrollera.

De större mer omfattande hälsokontrollerna med utökad bedömning där man kollar fler hälsomarkörer kostar generellt mer än de mindre omfattande. 

Det man undersöker är bland annat blodvärde som kan indikera diabetes, vitaminer- och mineraler, blodfetter, tecken på inflammation, leverstatus, njurar, sköldkörtel, fertilitet, testosteronnivåer och sjukdom i prostata. 

Olika typer av hälsokontroller

Det finns olika typer av hälsokontroller. En del riktar sig och är utformade specifikt för kvinnor, män eller seniorer, andra till de som tränar väldigt mycket eller är elitidrottare. Hälsokontrollerna kan också fokusera på olika saker. Exempelvis på diabetes, hjärt- kärlsjukdom, sköldkörtelfunktion, fertilitet eller prostata. 

Vid vissa hälsokontroller ingår det att en legitimerad läkare kommenterar dina testresultat/värden och berättar vad du kan göra för att förbättra dem om det behövs. Det kanske råder brist på något ämne, som du enkelt kan åtgärda innan symptom visar sig. Om dina värden är mycket avvikande blir du ombedd att rådfråga läkare om hur du ska gå vidare med eventuell behandling.

Här kan du göra en hälsokontroll

Du kan göra en hälsokontroll på en hälsocentral eller via en privat klinik online. Det som skiljer dem åt är att till en hälsocentral går du till om du är sjuk och då utreds du utifrån dina symtom. Vänder du dig till en privat klinik kan du kolla upp det du vill utan misstanke om sjukdom. Ytterligare en sak som skiljer dem åt är priset. På hälsocentralen betalar du som vid ett vanligt läkarbesök och hos de privata klinikerna betalar du för hälsokontrollen du vill göra. 

Så går det till att göra en hälsokontroll via blodprov

När du har bestämt dig för vilken typ av hälsokontroll du vill göra beställer du paketet online via klinikens hemsida. Efter det får du besöka ett provtagningställe där du bor, alternativt boka tid för provtagning. Information om proverna ska tas på exempelvis fastande mage får du från kliniken innan provtagning. På provtagningstället tas ett eller flera blodprov av legitimerad personal. När dina blodprov har analyserats färdigt redovisas provsvaren i din digitala journal. Vanligtvis får du provsvaren inom en vecka.

Här kan du jämföra olika hälsokontroller för att hitta en typ som passar just dig.