Könssjukdomar, kondomförsäljning och covid-19 har ökat i sommar

Många har levt isolerat under pandemin, och under sommaren har restriktioner lättat och fler har börjat leva ett mer aktivt och socialt liv. Men det har inte bara resulterat i fler fall av covid-19, även antalet nya fall av könssjukdomar samt kondomförsäljningen har ökat.

Högsta siffran av könssjukdomar i år

Antalet rapporterade fall av klamydia har ökat snabbt, 68 % fler fall i juli mot juni enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Det är även den högsta siffran av klamydiafall i år och första gången antal rapporterade fall av klamydia är högre för en månad under år 2021 än för 2020 enligt våra undersökningar. Antalet smittade av gonorré har ökat varje månad de tre senaste månaderna. 

Fortsatt höga antal smittade av könssjukdom i augusti

Det höga antalet smittade av könssjukdomar fortsätter vara på samma höga nivå under augusti. Det pekar både statistik från sjukvårdsregioner i landet och antalet personer som jämför självtester om man har könssjukdom på Hälsofakta.

Klamydiafall ökade med 68% från juni till juli. Liknande ökningstakt kan man se för antal covid-19 fall med en ökningstakt på 64% från slutet av juni till slutet av juli.

Kondomförsäljningen ökade i sommar

Det är mer som pekar på förändrat levnadssätt hos många efter att restriktionerna lättats. Apoteket rapporterar om försäljningsökning av kondomer i sommar liksom RFSU.

Hemtester

Om du misstänker att du har en könssjukdom och vill testa dig, kan du se vår jämförelse av hemtester för könssjukdomar, där du kan söka på specifika sjukdomar så som klamydia, gonorré och syfilis.

Kommentarer till statistiken 

Ovanstående siffror bygger på information från Folkhälsomyndigheten och deras databaser samt statistik och analys från Hälsofakta.se. Gällande statistiken från Folkhälsomyndigheten bygger den på månadsstatistik för antal fall av klamydia och gonorré.

För covid-19 har inrapporteringen till Folkhälsomyndighetens databas SmiNet under perioder varit nedstängd, varför vi har jämfört statistik under perioder/veckor juni/juli när inrapporteringen har fungerat, exempelvis jämför antalet smittade vecka 26 i slutet av juni mot vecka 30 i slutet på juli.