Blodstatus och test av immunförsvar

Tester för blodstatus är bland de mest grundläggande och användbara analyserna. De ger en övergripande status av de olika cellerna i blodet. Dessa kan indikera en mängd olika sjukdomar och kan även användas för att se hur träning, kostomläggning eller behandling påverkar kroppen. Blodstatus kan även visa om du har blodbrist och B-cellerna kan ge indikation på hur väl immunförsvaret fungerar.

Vad söker du efter?

Övrigt

Hämtar data...

Tester för blodstatus och immunförsvar

CRP-test
Quicktest
Se mer info
 
239 kr
 
Svarstid: Snabbtest: 5 minuter.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger
Visa mer
 
Vad ingår?
Inflammation: CRP
CRP(Snabbsänka)
Smolab
Se mer info
 
245 kr
 
Testmetod: Blodprov i finger
Visa mer
 
Beskrivning:
CRP ? C-reaktivt protein, även kallat snabbsänkan mäter inflammationsgraden via blodet genom ett litet stick i fingret.
Vad ingår?
Inflammation: CRP
Blodstatus
Smolab
Se mer info
 
295 kr
 
Testmetod: Blodprov i armveck
Visa mer
 
Beskrivning:
Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
Vad ingår?
Blodstatus: Hb, MCH, MCHC, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF

Gillar du sidan? Dela den gärna:

B-celler
Smolab
Se mer info
 
295 kr
 
Testmetod: Blodprov i armveck
Visa mer
 
Beskrivning:
B-celler är immunceller som finns i blodet och hjälper bland annat till vid sårläkning och infektioner. I testet ingår leukocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter.
Vad ingår?
Immunförsvar: Monocyter, Lymfocyter, Basofila granulocyter, Neutrofila granalocyter, Eosinofila granalocyter
 
295 kr
 
Testmetod: Blodprov i armveck
Visa mer
 
Beskrivning:
HIV är ett virus som kan överföras mellan människor och eventuellt utvecklas till AIDS om immunförsvaret blir tillräckligt försvagat av HIV-infektionen. Du får en HIV-infektion om du blir smittad av viruset.
Vad ingår?
Immunförsvar: HIV
Blod- och immunförsvarstest
Smolab
Se mer info
 
345 kr
 
Testmetod: Blodprov i armveck
Visa mer
 
Beskrivning:
Blodets funktioner är att bland annat att transportera syre till samtliga celler i kroppen. En hel del immunceller som hjälper till vid sårläkning, infektioner och under sjukdomsförlopp finns också i blodet.
Vad ingår?
Blodstatus: Hb, MCH, MCHC, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF
Immunförsvar: Monocyter, Lymfocyter, Basofila granulocyter, Neutrofila granalocyter, Eosinofila granalocyter
CRP(högkänslig)
Smolab
Se mer info
 
345 kr
 
Testmetod: Blodprov i armveck
Visa mer
 
Beskrivning:
CRP (högkänslig) mäter låggradig inflammation och används oftast som en markör för risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke.
Vad ingår?
Inflammation: hs-CRP
Blodstatus och B-cellertest
Werlabs
Se mer info
 
345 kr
 
Svarstid: Inom 2-4 dagar.
Testmetod: Blodprov i armveck
 
Beskrivning:
Genom att testa ditt blodstatus eller enklare uttryckt blodbristprover kan du få en överblick över dina olika typer av blodceller samt se om du har blodbrist.
Vad ingår?
Blodstatus: Hb, MCH, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF
Immunförsvar: Monocyter, Lymfocyter, Basofila granulocyter, Neutrofila granalocyter, Eosinofila granalocyter
Inflammationstest
Werlabs
Se mer info
 
545 kr
 
Svarstid: Inom 2-4 dagar.
Testmetod: Blodprov i armveck
 
Beskrivning:
När vårt immunförsvar går i baklås skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.
Vad ingår?
Blodstatus: Hb, MCH, MCHC, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF