Blodstatus och test av immunförsvar

Tester för blodstatus är bland de mest grundläggande och användbara analyserna. De ger en övergripande status av de olika cellerna i blodet. Dessa kan indikera en mängd olika sjukdomar och kan även användas för att se hur träning, kostomläggning eller behandling påverkar kroppen. Blodstatus kan även visa om du har blodbrist och B-cellerna kan ge indikation på hur väl immunförsvaret fungerar.

Vad söker du efter?

Övrigt

Hämtar data...

Tester för blodstatus och immunförsvar

CRP-test
Quicktest
Se mer info
 
199 kr
 
Svarstid: Snabbtest: 5 minuter.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger
Visa mer
 
Vad ingår?
Inflammation: CRP
Blodstatus och B-cellertest
Werlabs
Se mer info
 
345 kr
 
Svarstid: Inom 2-4 dagar.
Testmetod: Blodprov i armveck
 
Beskrivning:
Genom att testa ditt blodstatus eller enklare uttryckt blodbristprover kan du få en överblick över dina olika typer av blodceller samt se om du har blodbrist.
Vad ingår?
Blodstatus: Hb, MCH, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF
Immunförsvar: Monocyter, Lymfocyter, Basofila granulocyter, Neutrofila granalocyter, Eosinofila granalocyter
Inflammationstest
Werlabs
Se mer info
 
545 kr
 
Svarstid: Inom 2-4 dagar.
Testmetod: Blodprov i armveck
 
Beskrivning:
När vårt immunförsvar går i baklås skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.
Vad ingår?
Blodstatus: Hb, MCH, MCHC, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF