Werlabs: Blodstatus och B-cellertest

Werlabs
Genom att testa ditt blodstatus eller enklare uttryckt blodbristprover kan du få en överblick över dina olika typer av blodceller samt se om du har blodbrist.
(Okänt antal analyser)
Pris: 345 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 2-4 dagar.
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodstatus: Hb, MCH, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF
Immunförsvar: Monocyter, Lymfocyter, Basofila granulocyter, Neutrofila granalocyter, Eosinofila granalocyter