Quicktest: CRP-test

Quicktest
(Okänt antal analyser)
Pris: 199 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Snabbtest: 5 minuter.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Inflammation: CRP