Graviditetstest – allt du behöver veta!

En av de mest spännande undersökningarna man kan göra är graviditetstestet om man väntar barn. Vilken graviditetstest är säkrast, när skall man göra testet, hur fungerar det egentligen och många andra svar får du nedan.

Hur fungerar ett graviditetstest

Alla kvinnor har ett hormon som heter humant koriongonadotropin (hCG). Normalt har kvinnor endast en liten mängd av detta hormon, men under graviditet så ökar det snabbt i mängd och det är mängden av detta hormon i urinen som mäts vid graviditetstest. När nivån av hormonet är högt visar graviditetstestet positivt resultat.

En kvinna som inte är gravid har normalt en hCG-nivå på runt 5mlU/ml. Vid graviditet dubblas kvinnans hCG-nivå varje vecka och efter 2-3 månader kan nivåerna ligga på 200 000 mlU/ml, med andra ord runt 40 000 gånger högre än före graviditeten. Efter vecka 10-12 sjunker nivåerna något och efter graviditetsvecka 20 är nivåerna normalt ganska konstanta.

Ett graviditetstest görs bäst på morgonen eftersom urinen då är mer koncentrerad, men merparten av testen på marknaden är så känsliga att man kan göra testet vid vilken tidpunkt som helst under dygnet. Resultatet visas direkt på några test, för andra kan det dröja upp till några minuter.

Det skiljer mellan graviditetstest hur resultatet visas. Vid positivt resultat visas normalt ett plus eller dubbla streck på mätstickan. Vid negativt resultat är det ofta inget streck alls eller ett minustecken.

I vilka åldrar kan kvinnor bli gravida?

För kvinnor som fick det första barnet var medelåldern 29,9 år i Sverige enligt SCB år 2020, högst var medelåldern i Danderyds kommun med 32,7 år. Genomsnittsåldern har sakta ökat i Sverige för förstföderskor, exempelvis år 2000 var snittåldern 28,2 år. Motsvarande ålder för papporna har de senaste åren varit runt två år äldre än för mammorna. Det finns två tydliga trender, antalet tonårsmammor minskar och mammor som fyllt 40 år ökar. Det var strax över 7000 tonårsmammor år 1970 i Sverige, 50 år senare, år 2020 var det bara strax över 500. Antal mammor över 40 år var år 1970 1741 st, 50 år senare är det mer än 3 gånger så många, 6279 stycken.

De yngsta mammorna i Sverige brukar vara runt 14 år, vissa år har det förekommit yngre mammor. Det finns hemska historier om tidiga graviditeter utomlands, den yngsta bekräftade mamman är Lina Vanesa Medina från Peru som bara var 5 år, 7 månader och 21 dagar då hon enligt Wikipedia födde en pojke år 1939.

Den äldsta mamman i Sverige är enligt statistik från SCB 60 år. Världens äldsta mamma brukar Yerramatti Mangayamma kallas, denna indiska kvinna födde tvillingar vid 73 års ålder.

Tecken som gör att man bör fundera på graviditetstest?

Det skiljer mycket mellan personer hur tydligt en graviditet visar sig. Vissa får symptom på graviditet redan före mensen har uteblivit, medan andra inte märker någonting förrän långt in i graviditeten. Det är ovanligt att man märker graviditet före vecka fem. De som är yngre och nyligen fått mens eller har oregelbunden mens har svårare för att upptäcka om de är gravida. De vanligaste tecknen på att man blivit gravid är:

 • Utebliven mens
 • Illamående och att man kanske kräks
 • Dofter och smak är annorlunda
 • Ökad aptit
 • Minskad aptit
 • Trötthet
 • Ömmande bröst
 • Humörsvängningar, ofta att man lättare blir ledsen

Många kan få symtom på graviditet, även om de inte är gravida.

Symptomen är likartade som de gravida får och kan vara växande mage, illamående, humörsvängningar, ömmande bröst, värk i livmodern. Detta fenomen brukar kallas för inbillad graviditet eller skengraviditet. Vanligast är att man får detta när det finns en stark önskan om att bli gravid.

Graviditetstest - kan man lita på dem?

Gemensamt för alla graviditetstest är att de mäter mängden av gravidhormonet hCG. Graviditetstestet kan göras både via test av urinen och blodet. Bägge alternativen ger ett säkert resultat, med blodprov ytterligare något högre tillförlitlighet än med urinprov.

Nackdelen med blodprov är att det är krångligare då det behöver skickas till ett laboratorium för att man skall kunna se resultatet.

Därför görs nästan alla graviditetstest i hemmet, på mödravårdskliniker och andra sjukvårdsinrättningar via urinprov, då det är enkelt och man får svar snabbt.

För att ett graviditetstest skall vara tillförlitligt skall det med stor säkerhet kunna läsa av mängden hCG och även vid låga nivåer.

Generellt har kvalitén på graviditetstester ökat varför man normalt kan lita på dem, men det kan finnas andra orsaker till att graviditetstestet visar fel resultat. Graviditetstesterna har olika känslighet vilket påverkar när en graviditet kan upptäckas. Vissa med högre känslighet kan upptäcka graviditet redan några dagar före förväntad menstruation, medan andra test först visar graviditet från det att man skulle ha mens eller någon dag senare.

Varför visar test ibland fel att man är gravid:

 • Vanligaste orsaken är att man inte följt instruktioner för hur testet skall gå till
 • Urinen har varit för utspädd eller man har använt en för liten mängd vid testtillfället
 • Tekniskt fel på själva testet (väldigt ovanligt).

En funktion som flera gravtest visar är hur långt in på graviditeten man kommit, denna funktion är inte exakt utan skall mer ses som en kvalificerad prognos.

Visar positivt gravtest verkligen att man är gravid?

Nja, ett positivt gravtest visar att du med stor sannolikhet är gravid, men det som det egentligen visar är att det finns eller har funnits en graviditet. Graviditetstestet visar att man blivit gravid, men visar fortsatt positivt även om man skulle få missfall. Hur länge som man efter ett missfall har förhöjda nivåer av graviditetshormon beror på flera orsaker, bl.a. hur långt man hunnit i graviditeten när man får missfall. Det är inte ovanligt att förhöjda värden kan vara kvar i en månad, i vissa fall upp till nio veckor. Känner man sig osäker på om man har haft missfall eller inte kan man vända sig till en mödravårdscentral, här finns bättre metoder för att säkerställa att man fortsatt är gravid.

Visar ett negativt gravtest verkligen att man inte är gravid?

I de fall att man inte vet exakt när man blivit gravid och det exempelvis inte hunnit bildas tillräckligt med gravidhormonet hCG, då kan graviditetstestet visa fel. Är man osäker rekommenderas att man väntar en vecka och gör ett nytt test.

Vilket test skall man använda?

Det vanligaste är att man gör graviditetstest hemma, då det är en enkel test att göra.

Det finns många olika märken av graviditetstest och det skiljer en hel del vad som ingår i de olika paketen. Det skiljer även hur känsliga de olika testen är för att upptäcka graviditetstest, de dyrare kan ofta upptäcka graviditet i ett tidigare skede än de billigaste.

Tips, jämför graviditetstester, vad som ingår och bästa pris på Hälsofakta!

Vad gör man om graviditetstestet är positivt?

När man upptäcker att man är gravid rekommenderas man att besöka en barnmorskemottagning, detta oberoende av om man önskar att behålla barnet eller ej. På barnmorskemottagningen undersöker man både hur du mår och fostret. Besök på barnmorskemottagning är gratis.

På 1177.se finner du var någonstans det finns barnmorskemottagningar och öppettider.

Barnmorskan följer och hjälper dig genom hela graviditeten, svarar på frågor och gör tester för att kontrollera att ni båda mår bra.

Historiska och hemmagjorda graviditetstest

Sannolikt har det i alla tider funnits intresse att veta om en graviditet är påbörjad eller ej. Redan för 3500 år sedan utförde egyptierna graviditetstester, de använde vetekorn som en kvinna skulle kissade på enligt skrifter som man funnit i Papyrus Carlberg-samlingen. Metoden bygger på att om vetekornet grodde snabbt ansåg man att kvinnan var gravid, grodde det långsamt var hon inte gravid. Hur bra detta fungerade har National Institure of Health rapporterat om enligt en studie som genomfördes år 1963. Studien visade att egyptiernas graviditetstest visade rätt i 70 procent av fallen avseende om kvinnan var gravid eller inte. Egyptierna hade även metoder för att påvisa om det var en pojke eller flicka, men dessa tester visade sig inte fungera. Varför resultatet blev så bra om man var gravid eller ej vet man inte, men teorier finns att den ökade mängden östrogen i urinen gör att det gror bättre.

Bättre förutsättning för att göra en tillförlitlig graviditetstest kom år 1928 då Bernard Zondek och Aschheim visade att gravida kvinnor utsöndrar stora mängder hCG i urinen. Denna kunskap har därefter använts på olika vis för att ta fram graviditetstester.

Före vi hade dagens graviditetstest användes olika djur för att veta om en kvinna var gravid, först användes möss, sedan kaniner och grodor. Metoden gick ut på att en ung kaninhona fick injicerat urin från en kvinna. Växte kaninens livmoder antogs kvinnan vara gravid. Denna metod användes ända in på 1960-talet. Ett problem med denna metod var att kaninen behövde dödas för att undersökningen skulle kunna genomföras. Efterhand ersattes kaninerna med grodor. Det som hände när grodorna injicerades med urin från gravida kvinnor blev ökad äggbildning hos honorna och ökad spermieproduktion hos hannarna. Till skillnad från kaninerna behövde man inte döda grodorna för att avläsa resultatet.

Sverige tillhör pionjärerna inom forskning avseende moderna graviditetstest, för cirka 70 år sedan utvecklade professor Carl Gemzell vid Uppsala Universitet det första moderna graviditetstestet.

Det finns många hemmagjorda tester som snurrar runt på nätet för att testa om man är gravid, där man skall använda senapspulver, socker, tandkräm, bakpulver eller annat. Dessa tester är inte alls lika säkra som de som man köper på nätet eller i butik och risken för att det skall visa fel ökar betydligt.