Smolab: Pollenallergitest

Smolab
Testet mäter antikroppar mot de vanligaste gräs- och trädsorterna i Sverige: vårbodd, engelskt rajgräs, timotej, råg och luddtåtel samt gråal, björk, hassel, vide, sälg, och ek. Se om din kropp reagerar på dessa ämnen med pollenallergitestet.
(Okänt antal analyser)
Pris: 995 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Gräs: Vårbrodd, Eng. rajgräs, Timotej, Råg, Luddtåtel
Läkarkommentar: Ja
Träd: Björk, Hasselnöt, Ek, Vide, Gråal, Sälj