Quicktest: Äggallergitest

Quicktest
Upptäcker förhöjda nivåer av antikroppar (IgE) mot ägg (äggvita).
(Okänt antal analyser)
Pris: 249 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom några minuter
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Mat: Äggvita