Quicktest: Katt, Kvalster & Gräsallergitest

Quicktest
Allergitest för Katt, Kvalster & Gräspollen är ett multitest som upptäcker höga nivåer av specifikt IgE i blod vid allergisk reaktion mot katt, kvalster och/eller gräspollen.
3 analyser
Pris: 279 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom några minuter
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Djur: Katt, Kvalster
Gräs: Mix