Quicktest: Mjölkallergitest

Quicktest
Mjölkallergitest upptäcker höga nivåer av antikroppar (IgE) i blod som är specifikt relaterat till Mjölkproteinallergi.
(Okänt antal analyser)
Pris: 249 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom några minuter
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Mat: Mjölk