(-): Antikroppstest Venöst

Svensk provtagning
(Okänt antal analyser)
Pris: 750 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: 2-7 dagar
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

(Information saknas)