(-): Antikroppstest Kapillärt

Resecentrum vaccinationer
(Okänt antal analyser)
Pris: 750 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

(Information saknas)