(-): Antikroppstest Kapillärt

treated.com
(Okänt antal analyser)
Pris: 938 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 24 timmar efter mottagandet.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

(Information saknas)