(-): Antikroppstest Kapillärt

Hedda Care
(Okänt antal analyser)
Pris: 450 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Samma dag.
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

(Information saknas)