(-): Antikroppstest Kapillärt

Doktor Hemma
(Okänt antal analyser)
Pris: 950 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: 15 minuter.
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

(Information saknas)