(-): Antikroppstest Kapillärt

iDr Kliniken
(Okänt antal analyser)
Pris: 450 kr

Kommentarer:

För att ta antikroppstestet ska det ha gått minst 14 dagar sedan insjuknande och minst 2 dygn där du varit helt symptomfri.

Metod och villkor:

Svarstid: 10 min.
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

(Information saknas)