(-): Antikroppstest Kapillärt

Legehuset
(Okänt antal analyser)
Pris: 990 kr

Kommentarer:

Kapillärt

Metod och villkor:

Svarstid: 15-20 minuter.
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

(Information saknas)