(-): Antikroppstest Venöst

Quality Care Vegatus
(Okänt antal analyser)
Pris: 1 050 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: 2-4 arbetsdagar.
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

(Information saknas)