(-): Antikroppstest Venöst

Läkarhälsan
(Okänt antal analyser)
Pris: 499 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

(Information saknas)