getTested: Covid-19 Antikroppstest

getTested
Detta antikroppstest, även kallat coronatest, mäter förekomsten av IgG-antikroppar för att se om man haft en infektion av covid-19.
1 analys
Pris: 399 kr

Kommentarer:

Det skickas till labb för analys.

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 15 arbetsdagar efter ankomst till labaratoriet.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

(Information saknas)