Sina Care: Antikropps/PCR-kombo

Sina Care
(Okänt antal analyser)
Pris: 1 900 kr

Kommentarer:

Visar om du har antikroppar mot Coronaviruset, men även för att se om du har en pågående infektion med Covid-19.

Metod och villkor:

Svarstid: 15 minuter.
Hemtest

Vad ingår:

(Information saknas)