Smolab: Blod- och immunförsvarstest

Smolab
Blodets funktioner är att bland annat att transportera syre till samtliga celler i kroppen. En hel del immunceller som hjälper till vid sårläkning, infektioner och under sjukdomsförlopp finns också i blodet.
(Okänt antal analyser)
Pris: 345 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodstatus: Hb, MCH, MCHC, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF
Immunförsvar: Monocyter, Lymfocyter, Basofila granulocyter, Neutrofila granalocyter, Eosinofila granalocyter