Smolab: Blodstatus

Smolab
Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
(Okänt antal analyser)
Pris: 295 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodstatus: Hb, MCH, MCHC, TPK, LPK, EPK, MCV, EVF