Smolab: B-celler

Smolab
B-celler är immunceller som finns i blodet och hjälper bland annat till vid sårläkning och infektioner. I testet ingår leukocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter.
(Okänt antal analyser)
Pris: 295 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Immunförsvar: Monocyter, Lymfocyter, Basofila granulocyter, Neutrofila granalocyter, Eosinofila granalocyter