Smolab: CRP(Snabbsänka)

Smolab
CRP – C-reaktivt protein, även kallat snabbsänkan mäter inflammationsgraden via blodet genom ett litet stick i fingret.
(Okänt antal analyser)
Pris: 245 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Inflammation: CRP