Smolab: HIV

Smolab
HIV är ett virus som kan överföras mellan människor och eventuellt utvecklas till AIDS om immunförsvaret blir tillräckligt försvagat av HIV-infektionen. Du får en HIV-infektion om du blir smittad av viruset.
(Okänt antal analyser)
Pris: 295 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Immunförsvar: HIV