Werlabs: Vänta Barn-test

Werlabs
Vänta Barn-testet är för dig som vill veta mer om ämnesomsättning och få en bredare bild av dina nivåer avseende näringsämnen och mineraler som kan påverka dig före graviditet, eller dig och barnet under graviditet. Testet innehåller totalt 24 blodmarkörer.
(Okänt antal analyser)
Pris: 1 295 kr

Kommentarer:

Detta prov ska tas fastande

Metod och villkor:

Avsedd för kvinnor
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodfetter: HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Total Kolesterol
Blodsocker: HbA1c, Glukos
Blodstatus: Hemoglobin(Hb), Leukocyter(LPK), Trombocyter(TBK), MCH
Hormoner: hCG
Leverfunktion: ALAT, ASAT, Bilirubin
Sköldkörteln: TSH, Fritt T4, Fritt T3
Vitaminer och Mineraler: B9-Folsyra, B12-Kobalamin, D-vitamin, Ferritin, Järn, Magnesium