Werlabs: Graviditetstest

Werlabs
Graviditetstest ger ett mer precist svar än ett vanligt urinprov. Genom att mäta halten av hCG i blodet istället för urin kan detta test bekräfta en graviditet i tidigt skede.
(Okänt antal analyser)
Pris: 395 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Inom 2-4 dagar.
Avsedd för kvinnor
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Hormoner: hCG