Smolab: Graviditetstest

Smolab
HCG är ett hormon som bildas i trofoblastceller och som finns i moderkakan (placenta). HCG-värdena ökar snabbt i början av graviditeten och når en topp vid graviditetsvecka 10-12, där nivåerna sjunker något och hålls relativt konstanta efter graviditetsvecka 20.
(Okänt antal analyser)
Pris: 250 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Avsedd för kvinnor
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Hormoner: hCG