Smolab: Östrogentest

Smolab
Östrogen, även kallad östradiol, betraktas oftast som det kvinnliga könshormonet. Funktionen av östrogen hos kvinnor är bland annat att reglera menstruationscykeln, följaktligen kan obalans i hormonnivån leda till menstruationsstörningar. Östrogen har även en allmän roll i kroppen där den påverkar lever, skelett, nervsystem, fettinlagring, hjärta och immunsystem. Vid långvarig östrogenbrist finns en risk för benskörhet. Ta testet för att se om dina östrogennivåer är i balans.
(Okänt antal analyser)
Pris: 320 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Avsedd för kvinnor
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Hormoner: Östrogen