FindOut Diagnostic: Celiac Test

MEDS
I samarbete med FindOut Diagnostic
Celiac Test är ett snabbt och enkelt självtest för celiaki (glutenintolerans). Testet påvisar vävnadstransglutaminas antikroppar i blod. Förekomst av dessa antikroppar tyder på stor sannolikhet på celiaki. Celiac test kan användas som ett hjälpmedel i diagnosen.
1 analys
Pris: 159 kr

Kommentarer:

Glutenintoleranstest
Om man misstänker glutenintolerans hos sig själv eller sitt barn (över 2 år)

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Antal analyser: 1 st
Matintoleranstest: Gluten