getTested: Glutenintolerans Test - Celiaki

getTested
IgG-antikroppar mot transglutaminas kan avslöja en känslighet som inte endast täcker in de absoluta celiaki-fallen, utan de som är så kallat glutenkänsliga men inte nödvändigtvis får utslag på de traditionella testerna. Det betyder att en person kan testa negativt för ett IgA transglutaminastest, men ändå få utslag på IgG transglutaminas.
1 analys
Pris: 549 kr

Kommentarer:

Mäter antikroppar IgG mot transglutaminas.

Metod och villkor:

Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Matintoleranstest: Gluten