Medisera: Hälsokontroll Bas

Medisera
21 st analyser av din blodstatus, ditt blodsocker, hjärta/kärl, njur,- och leverfunktion, mineralet järn, sköldkörtelrubbning och inflammation.
21 analyser
Pris: 590 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Antal analyser: 21 st
Personlig läkarkommentar