Quicktest: Hälsocheck Järn - Sköldkörtel och Diabetes

Quicktest
Denna kombination testar för några av de vanligaste tillstånden/sjukdomarna i Sverige nämligen järnbrist, underaktiv sköldkörtel samt diabetes. Järn & sköldkörtel utförs med blod och diabetestestet är ett enkelt urintest. Som vanligt får du svaren inom några minuter.
(Okänt antal analyser)
Pris: 499 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Snabbtest: Inom 5 minuter
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår: