Smolab: Graviditetstest

Smolab
HCG är ett hormon som bildas i trofoblastceller och som finns i moderkakan (placenta). HCG-värdena ökar snabbt i början av graviditeten och når en topp vid graviditetsvecka 10-12, där nivåerna sjunker något och hålls relativt konstanta efter graviditetsvecka 20.
1 analys
Pris: 250 kr

Kommentarer:

Graviditetstestet mäter den exakta halten av hormonet hCG i blodet.

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Antal analyser: 1 st
Personlig läkarkommentar
Progesteron: HCG (humant koriongonadotropin)