Smolab: Kortisol

Smolab
Kortisol är ett stresshormon som kan ge problem om det finns för mycket eller för lite av i kroppen. Avvikande värden kan bero på underliggande sjukdomar och kan leda till viktuppgång och nedsatt immunförsvar.
(Okänt antal analyser)
Pris: 290 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Kortisol: Kortisol