Quicktest: Borreliatest

Quicktest
Symptomen kan vara ganska diffusa, de flesta som som fått borrelia upplever huvudvärk, trötthet, värk i muskler och leder. En rodnad brukar uppstå där fästingen bitit. En borreliainfektion som inte behandlas kan sprida sig till nervsystemet.
(Okänt antal analyser)
Pris: 199 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Snabbtest: Några minuter
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Borrelia: Specifik IgM antikropp