Quicktest: Magsår test

Quicktest
Den vanligaste orsaken till magsår är bakterien Helicobacter pylori.
(Okänt antal analyser)
Pris: 198 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Snabbtest: Några minuter
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Magsår: Helicobacter pylori