Quicktest: Syfilis Test

Quicktest
(Okänt antal analyser)
Pris: 199 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Svarstid: Snabbtest: Några minuter
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

Syfilis: Treponema pallidum