Quicktest: CRP-test

Quicktest
CRP, som bildas i levern, är ett specifikt protein i blodet som kan användas för att upptäcka en infektion eller en inflammation i kroppen. Tidigare användes ofta något som kallades "sänkan" som faktiskt var en svensk uppfinning och metod. Idag tas istället ett så kallat CRP-prov. CRP är en förkortning på C-Reaktivt Protein och är en viktig del av immunförsvaret.
(Okänt antal analyser)
Pris: 239 kr

Kommentarer:

CRP-test - visar på infektion eller inflammation i kroppen

Metod och villkor:

Svarstid: Några minuter.
Hemtest
Testmetod: Blodprov i finger

Vad ingår:

CRP: CRP