Werlabs: Leverprov

Werlabs
3 analyser
Pris: 345 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Leverprov: ALAT, ASAT, GGT
Personlig läkarkommentar
Mage: 3