Werlabs: Njurprov

Werlabs
Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen som att filtrera blodet och producera urin. Njursvikt kan ge svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående.
6 analyser
Pris: 345 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Personlig läkarkommentar
Mage: 6
Njurprov: Kreatinin, Natrium, Kalium, Kalcium, Albumin, Cystattin C