Werlabs: Njurprov XL

Werlabs
Resultaten av detta grundliga njurprov kan indikera om orsakerna till njurproblem kan vara om du har bl.a. ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion eller högt blodtryck.
9 analyser
Pris: 595 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Personlig läkarkommentar
Mage: 9
Njurprov: Kreatinin, Natrium, Kalium, Kalcium, Albumin, Cystattin C, eGFR(CysC), Fosfat, Klorid