Werlabs: Blodstatus & B-cellertest

Werlabs
Genom att testa blodbristprover kan man få en överblick över olika typer av blodceller samt se ev blodbrist.
12 analyser
Pris: 345 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodstatus/B-cellertest: Hemoglobin(Hb), Leukocyter(LPK), Trombocyter(TBK), MCH, MCV, Erytrocyter(EPK), Hematrokrit(EVF), Basofila, Eosinofila, Lymfocyter, Monocyter, Neutrofila
Personlig läkarkommentar
Mage: 12