Werlabs: Stora blodsockertestet

Werlabs
Blodsockertestet ger en bild av blodsockernivåerna vilka är en indikation på om man är i riskzonen för typ-2 diabetes.
3 analyser
Pris: 595 kr

Kommentarer:

Metod och villkor:

Personlig läkarkommentar ingår
Testmetod: Blodprov i armveck

Vad ingår:

Blodsocker: Glukos, HbA1c, C-Peptid
Personlig läkarkommentar
Mage: 3